გაბედე ბედნიერება

SILK Medical – საქართველოში ერთადერთი კლინიკაა, სადაც დანერგილია ფერტილობის აღდგენის არამედიკამენტური მეთოდი. რაც შანსს აძლევს ქალებს, დაქვეითებული ოვარიული რეზერვით, მიიღონ ორსულობა საკუთარი კვერცხუჯრედებით.