დიპლომები:    

2011 წელი:  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამინისტროს სასერთფიკაციო გამოცდა

ლიცენზირებული ექიმი-კარდიოლოგი

2007-2011 წ.წ.: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტთან აკრედიტირებული სახელმწიფო სარეზიდენტო პროგრამა „ კარდიოლოგია“ 

2000-2006 წ.წ.: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 წელი:   სუბსპეციალობა კარდიოექოსკოპია

 წევრობა:  საქართველოს კარდიოლოგთა ასოციაციის წევრი, ევროპის

კარდიოლოგთა ასოციაციის წევრი,ევროპის ექოკარდიოლოგთა ასოციაციის

წევრი,  მსოფლიო ქალ-ექიმთა ასციაციის წევრი      

სამუშაო გამოცდილება / Work experience:                                                                                       .

2019.09-დღემდე: თსუ-ს კათედრა

მიწვეული სპეციალისტი, კარდიოლოგი, ექოკარდიოსკოპია

2020.08-დღემდე: შ.პ.ს. „ტატიშვილის კლინიკა“

კარდიოლოგი ,ექოკარდიოსკოპია, ჰოლტერი

2022- დღემდე: კავკასიის მედიცინის ცენტრი

კარდიოლოგი , ექოკარიოსკოპია

2021.09-2021.12:  შ.პ.ს. „გერმანული ჰოსპიტალი“

კოვიდ-სომატური განყოფილების დღის ექიმი

2019.05-2021.08: შ.პ.ს. „ოპტიმალმედი“

კოვიდგანყოფილების და მულტიპროფილური განყოფილების ხელმძღვანელი (თერაპიული და ინტენსიური პაციენტების სამკურნალო ტაქტიკის კონტროლი და დოკუმენტაციის ხარისხობრივი კონტროლი) , დღის ექიმი-კარდიოლოგი; ექოკარდიოსკოპია

2018.01.-2019: შ.პ.ს.  „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“

2018.02-2019.01:  შ.პ.ს. „ ინტერმედი“ კარდიოლოგი, ექოკარდიოსკოპია (არასრული

განაკვეთი)

2017.10.-2018.01: შ.პ.ს. „ ალტრა ვიტა“ კარდიოლოგი; ექოკარდიოსკოპია (არასრული

განაკვეთი)

2017.05-2017.12: შ.პ.ს. „ მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“

კარდიოინტენსიური განყოფილების დღის პასუხისმგებელი კარდიოლოგი/მიმ.ხელ. გაიგივებული

2016.05.-2017.07:  შ.პ.ს. „ ავერსის კლინიკა“

ექიმი-კარდიოლოგი; ექოკარდიოსკოპია; ჰოლტერი (ამბ.+ კარდიოინტენსიური )

2017.09-2020.09: EUMM  (European  Union Monitoring Mission)

& 2016.01.-2017.10.      ექიმი (არასრული განაკვეთი-არჩევითი დღეები)

2016.05.-2017.06:  შ.პ.ს. „ თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი“

ექიმი-კარდიოლოგი; ექოკარდიოსკოპია  (არასრული განაკვეთი)

2014.03-2015.11:  შ.პ.ს. „კლინიკური კარდიოლოგიის ინსტიტუტი“

ექიმი-კარდიოლოგი (კარდიოინტენსიური, ამბულატორია);         .

2015.04-2015.09:  შ.პ.ს. „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“

ექიმი-კარდიოლოგი (სტაციონარი, ამბულატორია);

ექოკარდიოსკოპია

2014.09-2015.04:  შ.პ.ს.  სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი „ დადა“

ექიმი-კარდიოლოგი(ამბულატორია);      ექოკარდიოსკოპია

2013.02-2014.03: შ.პ.ს. „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი,    .                                                                  .                                    საუნივერსიტეტო კლინიკა“

კარდიოქირურგიული დეპარტამენტის ექიმი-კარდიოლოგი.                (დღის ექიმი ინტენსიური-კარდიოქირურგია + მორიგეობა +                    ამბულატორია)

2011-2012 წ .წ. :…შ.პ.ს. „კარდიო-რეანიმაციული ცენტრი“

ექიმი- კარდიოლოგი

2009-2011წ.წ. :  შ.პ.ს. „გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა“

რეზიდენტი/უმცროსი ექიმი

2007-2009წ.წ.: შ.პ.ს.„პირველი კლინიკური საავადმყოფო-სარეზიდენტურო კათედრა“

რეზიდენტი/უმცროსი ექიმი