ოჯახის ექიმი, თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი

კლინიკის კონსულტანტი.