განათლება
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი. ფსიქოსომატური
მედიცინისა და ფსიქოთერაპიის
ფაკულტეტი.1999–2006წ.
კავკასიის გეშტალტთერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთერაპიის
ინსტიტუტი Caucasus Institute of Geshtalt Therapy and Family Psychotherapy
(CIGTFP) 2012-2016. გეშტალთერაპიის 4 წლიანი დიპლომის შემდგომი
განათლება(1450 საათი) EAGT(ევროპის გეშტალტთერაპიის ასოციაცია)
სტანდარტის დიპლომირებული გეშტალთერაპევტი. 2013-2018წ.
სამუშაო გამოცდილება
2007წ. ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია.
ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციისა და საზოგადოებრივი
სამაუწყებლო არხის რადიო 1-ის ერთობლივი პროექტი –რადიო გადაცემა
„მედიატორი“ მოზარდებისა და უფროსების ურთიერთობების შესახებ.2011წ
2009 წ.თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი.ფსიქოლოგი
2015-2019წ. დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია „შავნაბადა“.ფსიქოლოგი
2019-2020 პედიატრიული კლინიკა “NG”, ბათუმი. მიწვეული
ფსიქოთერაპევტი.
ტრენინგები:
-Caucasus Institute of Gestalt Therapy and Family Psychotherapy
(CIGTFP),Institute for International Connections(USA) ფსიქოლოგთა და
ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია: For the successful completion of Training
and Master Class in Virginia Satir Systemic Family Psychotherapy, with Doctor
Steven Young February 19-23,2012 (30 hours);
–Institute for International Connections(USA), :Caucasus Institute of Gestalt
Therapy and Family Psychotherapy; ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა
ასოციაცია: For the successful completion of Training and Master Class in Virginia
Satir Systemic Family Psychotherapy, with Doctor Steven Young Juli 16-
22,2012(56 hours)
–Institute for International Connections(USA), :Caucasus Institute of Gestalt
Therapy and Family Psychotherapy; ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა
ასოციაცია: –For the successful completion of Training and Master Class in
Virginia SatirSystemic Family Psychotherapy, with Russel Haber and Lars Brok
on“Family Genogram and Personal Growth” Juli 18-21,2013 (32hours)
–ვახტანგ ჯაფარიძის ქოუჩინგის ცენტრი –ნლპ ტექნოლოგიები
ფსიქოთერაპიაში 28სთ. 2012წ
–ფსიქოთერაპიის, ფსიქოლოგიური კონსულტირებისა და
დიაგნოსტიკის ცენტრი ალტერნატივა –გეშტალთერაპიის თეორია და
პრაქტიკა 36 სთ.
–ფსიქოთერაპიის,ფსიქოლოგიური კონსულტირებისა და
დიაგნოსტიკის ცენტრი ალტერნატივა, – ბავშვთა არტთერაპია 32 სთ.
18-22 ივლისი,2008წ
–ფსიქოთერაპიის,ფსიქოლოგიური კონსულტირებისა და
დიაგნოსტიკის ცენტრი ალტერნატივა – ნეირო-ლინგვისტური
პროგრამირება ფსიქოთერაპიაში. 1-2-3 საფეხური. 120 სთ. 29-02 ; 05-04
2008წ.
–ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია–
კომპლემენტარული ფსიქოთერაპიული ტრენინგი 16სთ. 18-21
დეკემბერი ,2007წ
ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია,აზერბაიჯანის
ფსიქოლოგთა ასოციაცია – ფსიქოთერაპიაში დათრგუნულთა
თეატრის გამოყენება 25სთ. 2-6 ოქტომბერი,2007წ
–კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ
საჭიროებენ: ბაზისური კურსი სოციალურ თერაპიაში 17.09.2007
09.10.2008
–ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი „ სტიმული“ –
ვახტანგ ჯაფარიძის საავტორო ტრენინგი ––„ ქოუჩინგის ხელოვნების
საფუძვლები“ 20 სთ. 29-30 მაისი,2013წ
-Author program ”Neurophysiology of color perception as a psychological tool to
help the passage of life crises”(Moscow) 13-09-2016
-სპეციალური მასწავლებლის თეორიული და პრაქტიკული
მეთოდოლოგიის მოკლე კურსი. 20სთ 27-10; 05-11 2018წ
-Gestalt Approach to Crisis and Trauma Intervention. (40 hours) March 21-25 2018
Gestalt therapy with depressive experiences
გეშტალტთერაპია დეპრესიულ გამოდილებებთან 8სთ 14.05.2017
For successfully completing of Traning and master class with Russel Haber(USA)
and Lars Brok(Holland) Family genogram and personal growth September 5-8,2019
(32hours)