არაინვაზიური პრენატალური ტესტი

NIPT ეფექტიანი და უსაფრთხო საშუალებაა მომავალი ბავშვის ან ბავშვების გენეტიკურ ჯანმრთელობაში დავრწმუნდეთ.

უმეტეს შემთხვევაში, ემბრიონები გენეტიკური პათოლოგიებით ჩერდება განვითარებაში ემბრიონის ეტაპზე ან 12 კვირის ვადამდე. მაგრამ არის სინდრომები, რომლებიც ადვილად გადალახავენ ბუნებრივ გადარჩევას. გენეტიკური პათოლოგიის მქონე ბავშვის დაბადების რისკი აქვთ ახალგაზრდა მშობლებსაც კი, ხოლო ასაკთან ერთად ეს რისკი კიდევ უფრო იზრდება.

არაინვაზიური პრენატალური ტესტი განსაზღვრავს შემდეგი პათოლოგიების არსებობას ნაყოფში:

 • დაუნის სინდრომი
 • ედვარდსის სინდრომი
 • პატაუს სინდრომი
 • სასქესო ქრომოსომების ტრისომიები

სასიამოვნო ბონუსს წარმოადგენს ნაყოფის სქესის განსაზღვრა. შესაძლებელია გაფართოებული ტესტის ჩატარება მიკროდელეციებით.

NIPT-ს აქვს სიზუსტე არა ნაკლებ 99%, რადგან დედის სისხლიდან გამოიყოფა ნაყოფის დნმ. ეს შესაძლებელია ორსულობის 10 სამეანო კვირის შემდეგ. ინვაზიური დიაგნოსტიკისგან განსხვავებით, სადაც არის ორსულობის შეწყვეტის ან ნაყოფის ინფიცირების მცირე რისკი, NIPT უსაფრთხოა.

ჩვენებები NIPT-თვის:

 • ორსულობის დრო 10 კვირა და მეტი
 • ასაკი 35 წელი და ზემოთ
 • გამოვლინდა ქრომოსომული პათოლოგიის რისკი ბიოქიმიური სკრინინგის შედეგებით
 • არსებობდა ქრომოსომული დარღვევები წინა ორსულობების დროს
 • გეგმიური სკრინინგის შედეგებით გამოვლინდა ანეუპლოიდიის მომატებული რისკი პირველ ტრიმესტრში
 • შეუძლებელია გამოკვლევის ჩატარება საშვილოსნოს ღრუში შეღწევით, ორსულობის შეწყვეტის საფრთხის გამო
 • ორსულობის ვერშენარჩუნება ანამნეზში
 • უნაყოფობა ანამნეზში
 • მკვდრადშობა ან ბავშვის დაბადება განვითარების შეფერხებებით ანამნეზში
 • დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების (IVF) გამოყენება მოცემული ორსულობის დროს.