გენეტიკოსი

SILK Medical კლინიკის გენეტიკოსები აწარმოებენ სამედიცინო-გენეტიკურ კონსულტაციებს ბავშვებისთვის და ზრდასრულებისთვის.

უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გენეტიკოსის კონსულტაციას დაგეგმვის და ორსულობის ეტაპზე! ბევრი მომავალი დედისთვის ნაცნობია სიტუაცია, როდესაც ბიოქიმიური სკრინინგის შედეგად მიღებული მაღალი რისკები პანიკას და შიშს იწვევს, რადგან ყოველი დედისთვის მისი ბავშვის ჯანმრთელობა ყველაზე ძვირფასია. გენეტიკოსის დროული პროფესიონალური კონსულტაცია მომავალი მშვიდი ორსულობის საწინდარია.

კლინიკის პაციენტ ქალებს შეუძლიათ მიიღონ კონსულტაცია შემდეგის შედეგების მიხედვით:

  • ბიოქიმიური და ულტრაბგერითი სკრინინგი
  • ემბრიონების წინასაიმპლანტაციო გენეტიკური ტესტირება, მათ შორის მონოგენურ დაავადებებზე
  • არაინვაზიური პრენატალური ტესტი
  • ნაყოფის ქრომოსომული პათოლოგიების ინვაზიური დიაგნოსტიკა
  • აბორტის მასალის მოლეკულური კარიოტიპის ანალიზი
  • კარიოტიპის ანალიზი
  • გენეტიკური პანელები ორსულობის დაგეგმვის ან ვერშენარჩუნების შესახებ.

თუ თქვენ საწყის ეტაპზე ხართ, SILK Medical-ის გენეტიკოსები შეაფასებენ შემდგომი ტესტირების აუცილებლობას და გირჩევენ ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მეთოდს.

კლინიკის სპეციალისტები აწარმოებენ გენეტიკური დიაგნოსტიკას, მემკვიდრეობითი დაავადებების მიმდინარეობის და რისკების პროგნოზირებას, რომ დროულად მოხდეს მათი კორექცია.