სრული IVF ციკლი კვერცხუჯრედის მშობლიური დონორით (1 რეციპიენტი – 1 დონორი)

ადგილობრივი (ახალი) დონორი კვერცხუჯრედები შეირჩევა პაციენტის მოთხოვნით. დონორი ირჩევა ბაზიდან , განიცდის სტიმულაციას, უჯრედები დაუყოვნებლივ განაყოფიერდება პარტნიორის სპერმით. ადრე ექიმები ახდენედნენ დონორისა და პაციენტის მენსტრუალური ციკლები სინქრონიზაციას  ისე, რომ ოვულაციის თარიღები და “იმპლანტაციის ფანჯარა” ემთხვეოდნენ და ემბრიონები გადაქონდათ იმავე ციკლში. დღესდღეობით, პროტოკოლები სულ უფრო სეგმენტირებულია, ყველა მიღებული ემბრიონი კრიოკონსერვირებულია, შემდეგ კი მომავალი დედა საგულდაგულოდ ემზადება გადასატანად.

ამ პროგრამის ფარგლებში პაციენტი ფლობს დონორის სტიმულაციის შემდეგ მიღებულ ყველა კვერცხუჯრედს.

პროგრამაში შედის:

 • ოვულაციის სტიმულირებისა და დონორის ფოლიკულოგენეზის კონტროლი
 • მენსტრუალური ციკლების სინქრონიზაცია ან ემბრიონების ერთჯერადი მომზადება პირველი გადატანისას
 • დონორის ფოლიკულების ტრანსვაგინალური პუნქცია
 • ანესთეზია (ინტრავენური ანესთეზია)
 • პუნქციის შემდეგ პალატაში გაჩერება (არაუმეტეს 60 წთ.)
 • სპერმის დამუშავება
 • კვერცხუჯრედების განაყოფიერება
 • ICSI
 • გამეტებისა და ემბრიონების გაშენება, მათ შორის გახანგრძლივებულის
 • ლაზერული გამოჩეკვა
 • ემბრიონის გადატანა პაციენტის საშვილოსნოს ღრუში
 • ემბრიონის გადატანის შემდეგ დარჩით დღის საავადმყოფოს პალატაში
 • ემბრიონის კრიოკონსერვაცია და შენახვა 1 თვის განმავლობაში (2-მდე კრიოსოლომინი)
 • ანალიზი b-hCG-სთვის.

ფასში არ შედის :

 • მედიკამენტები
 • გამოკვლევა და ანალიზები
 • სპერმის შესწავლა
 • პიქსი
 • ბლასტოცისტის ბიოფსია და PGT
 • პალატაში მეუღლესთან  (ნათესავთან) ერთად ყოფნა
 • უროლოგის დანიშნულება