ემბრიონების PGT

წინასაიმპლანტაციო გენეტიკური ტესტირება (PGT) ტარდება იმისთვის, რომ დადგინდეს ემბრიონებში ქრომოსომული ანომალიების არსებობა ან არარსებობა. ემბრიონების სკრინინგი შეიძლება რეკომენდებული იყოს ყველა წყვილისთვის მცდელობების რაოდენობის შემცირების და IVF პროცედურის ეფექტიანობის შემცირების მიზნით.  PGT-ის ჩატარება საშუალებას იძლევა ორსულობის დადგომის ალბათობა გაიზარდოს 69,1%-მდე.  საჭიროების შემთხვევაში ემბრიონების ტესტირება 46 ქრომოსომის მიხედვით შეიძლება შეუთავსდეს მონოგენური დაავადებების დიაგნოსტიკას.

 

ჩვენებები PGT-ის მიმართ:

  • ქალის გვიანი რეპროდუქციული ასაკი (35+)
  • ჩვეულებრივი მუცლის მოწყვეტა (ორსულობის 2 და მეტი უნებური შეწყვეტა)
  • ემბრიონების გადატანის წარუმატებელი მცდელობები
  • სპერმატოგენეზის მძიმე დარღვევები მამაკაცში
  • ქრომოსომული ანომალიების მქონე ბავშვების დაბადება ოჯახში
  • დარღვევები მშობლების კარიოტიპში.

 

PGT-ის სახეები:

PGT-A – წინასაიმპლანტაციო ტესტირება, რომელიც მიმართულია რაოდენობრივი ქრომოსომული ცვლილებების გამოვლენისკენ.

PGT-M – წინასაიმპლანტაციო გენეტიკური ტესტირება, რომელიც განკუთვნილია მონოგენური დაავადებების დიაგნოსტიკისთვის.

 

როგორ ტარდება PGT

ტროფექტოდერმის ბიოფსია ტარდება ემბრიონის განვითარების მე-5-მე-6 დღეს (ბლასტოცისტის სტადიაზე). ემბრიოლოგი ახდენს რამდენიმე უჯრედის ბიოფსიას თითოეული ემბრიონისგან და აგზავნის მასალას ანალიზისთვის გენეტიკურ ლაბორატორიაში, სადაც მისგან გამოყოფენ ნაყოფის დნმ-ს (ახდენენ სეკვენირებას).  ტესტირების ჩატარების პერიოდში ემბრიონები ვიტრიფიცირებულია და ელოდება შედეგს SILK Medical-ის კრიოსაცავში.

ბიოფსიას არ გააჩნია რისკები ემბრიონის განვითარების მიმართ სწორი ტექნიკით ჩატარების პირობებში მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის (ემბრიოლოგის) მიერ.

IVF + PGT-ის არჩევით SILK Medical-ში, თქვენ უახლოვდებით ჯანმრთელი ბავშვის ყოლის ბედნიერებას.