მამაკაცური უნაყოფობის მკურნალობა

დღეისათვის ყოველი მეორე წყვილი მიდის IVF-ზე მამაკაცური ფაქტორის გამო. მამაკაცის უნაყოფობა შეიძლება იყოს როგორც ძირითადი მიზეზი, ასევე შეთავსებული ფაქტორი, როდესაც ორივე მეუღლეს შემცირებული აქვს ფერტილურობა.

უნაყოფობაზე საუბარი შეიძლება მაშინ, თუ ორსულობა არ დგება აქტიური დაგეგმვის 12 თვის განმავლობაში. როგორც ქალის, ასევე მამაკაცის უნაყოფობა იყოფა პირველად და მეორად უნაყოფობად. პირველად უნაყოფობას გამოარჩევენ, როდესაც მამაკაცი გეგმავს პირველი ბავშვის ჩასახვას, მეორადი – როცა უკვე არის ბავშვები, მაგრამ წყვილი წარუმატებლად ცდილობს შემდეგი ბავშვის ჩასახვას.

სპეციალისტები უროლოგ-ანდროლოგები SILK Medical-ში ატარებენ მამაკაცური უნაყოფობის ყველა ფორმის დიაგნოსტიკას და მკურნალობას.

მამაკაცური უნაყოფობის დიაგნოსტიკა

მამაკაცური უნაყოფობის შემოწმების პირველი ეტაპი არის კომპლექსური სპერმოგრამა, რომელშიც, გარდა ჯანმო-ს მიერ მიღებული მახასიათებლებისა, აუცილებლად შედის მორფოლოგია კრუგერის მიხედვით და MAR-ტესტი. გამოკვლევა ტარდება კლინიკის ემბრიოლოგის მიერ და პასუხს მიიღებთ რამდენიმე საათის განმავლობაში.

თუ უკვე იყო წარუმატებელი IVF-ის შემთხვევები ემბრიონების განვითარებაში ან შეჩერებული/ბიოქიმიური ორსულობებით, უროლოგ-ანდროლოგმა შეიძლება გასცეს რეკომენდაცია შემოწმდეს სპერმატოზოიდების დნმ-ფრაგმენტაციის ხარისხი.

მამაკაცური უნაყოფობის მძიმე შემთხვევებში რეკომენდებულია სათესლის პარკის უბგ-ის და რიგი გენეტიკური ანალიზების ჩატარება.

მკურნალობა აზოოსპერმიის დროს

აზოოსპერმია არის სპერმატოზოიდების სრული არარსებობა ეაკულატში, რაც შეუძლებელს ხდის ბუნებრივ ჩასახვას. ძველად ეს დიაგნოზი მამაკაცს მამობის შანსს არ უტოვებდა. თანამედროვე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა, მივიღოთ მამაკაცის გენეტიკური მასალა ქირურგიული გზით.

აზოოსპერმიის ტიპის დასადგენად (ობსტრუქციული ან სეკრეტორული), SILK Medical-ის სპეციალისტები იძლევიან შემდეგი გამოკვლევის ჩატარების რეკომენდაციას:

  • მამაკაცის ჰორმონალური ფონი
  • სათესლის პარკის უბგ სათესლე ჯირკვლების მოცულობის განსაზღვრის მიზნით
  • ანალიზი β ინჰიბინზე
  • Y-ქრომოსომის AZF რეგიონში მიკროდელეციების გაფართოებული ძებნა (14 მიკროდელეცია)
  • ცილა S თავისუფალი
  • ვიტამინი В12
  • ჰომოცისტეინი.

სპერმატოზოიდების ქირურგიული მიღება

სათესლე ჯირკვის ბიოფსია არის ინვაზიური მანიპულაცია, რომლის დროსაც ანდროლოგი იღებს სათესლე ჯირკვლის ქსოვილების მონაკვეთებს მიკროსკოპული გამოკვლევის და სპერმატოზოიდების გამოყოფისთვის. ბიოფსია რეკომენდებულია შემდეგ შემთხვევებში:

  • აზოოსპერმია (ძირითადი ჩვენება)
  • სრული ნეკროზოოსპერმია, რომელიც არ ექვემდებარება მედიკამენტოზურ კორექციას
  • დნმ-ფრაგმენტაციის მაღალი დონე.

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ანდროლოგი განსაზღვრავს ბიოფსიის ტიპს:

TESA – სათესლე ჯირკვლის პუნქციური ბიოფსია კანის გავლით, ხდება სათესლე ქსოვილის ასპირაცია.

PESA – სათესლე ჯირკვლის დანამატის პუნქციური ბიოფსია კანის გავლით, ხდება სითხის ასპირაცია.

TESE – სათესლე ჯირკვლის ღია ბიოფსია, სათესლე პარკის კანის გაკვეთის გავლით ხდება სათესლე ქსოვილის ფრაგმენტის ამოღება.

micro-TESE – სათესლე ჯირკვლის მიკროქირურგიული ბიოფსია, სათესლე ჯირკვლის კანი შეისწავლება მიკროსკოპში, რომ ინახოს თესლის არხები შენარჩუნებული სპერმატოგენეზით.

ჩვენი კლინიკის სპეციალისტებს დიდი გამოცდილება აქვთ მამაკაცური უნაყოფობის მძიმე ფორმების გადალახვაში, ხოლო აღჭურვილობა საშუალებას გვაძლევს ჩავატაროთ აუცილებელი გამოკვლევების სრული სპექტრი მოკლე დროში.