გოგიჩაშვილი ზურაბ

განათლება 1975-1985 — საშუალო სკოლა (ოქროს მედლით) 1980-1986 — თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი (წითელი დიპლომით) უნივერსიტეტის შემდგომი გადამზადება 2023 — სახელმწიფო სერთიფიკაცია სისხლძარღვთა ქირურგიაში. (სერთიფიკატი N 025512)თბილისი 2022 — რეზიდენტურის სპეციალური კურსი სისხლძარღვთა ქირურგიაში. ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულური ცენტრის ბაზაზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი 2012 — ახალი თაობის ქსელებზე დამყარებული ITU სტანდარტების თავსებადი სატელეკომუნიკაციო სისტემების […]

გოგიჩაშვილი ზურაბ Read More »