ნათია დედიაშვილი

ნეირო-ოფთალმოლოგი, ორთოკერატოლოგი, მიოპიის კონტროლის სპეციალისტი მედიცინის დოქტორი.   ევროპის ორთოკერატოლოგთა აკადემიის წევრი და ახლომხედველობის კონტროლის სპეციალისტები ამერიკის ოფთალმოლოგიის აკადემიის წევრი ოფთალმოლოგ-სტრაბიზმოლოგთა ასოციაციის წევრი   განათლება მოსკოვის პირველი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ი.მ. სეჩენოვის სახელობის ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო დაწესებულება თვალის დაავადებათა კვლევითი ინსტიტუტი, რეზიდენტურა ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო დაწესებულება თვალის დაავადებათა კვლევითი ინსტიტუტი, ასპირანტურა   ნათია დედიაშვილის მეთვალყურეობით …

ნათია დედიაშვილი Წაიკითხე მეტი »