ნადეჟდა ტიტოვა

ოჯახის და ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი და ფსიქიატრი 16 წელზე მეტი ხნის გამოცდილებით. დიაგნოსტიკა და მკურნალობა: შიზოფრენიის, აუტისტური აშლილობების, აფექტური აშლილობების (ბიპოლარული აშლილობა, სხვადასხვა დეპრესიული აშლილობა); სკოლაში ადაპტაციის პრობლემები ბავშვებსა და მოზარდებში; ADHD; ქცევითი დარღვევები. მიღება ხდება რუსულ ან ინგლისურ ენაზე.