თბილისი, მე-6 კვარტალი დიღმის 5ა
მოითხოვეთ ზარი
მთავარი >
სხვიტარიძე ანა

სხვიტარიძე ანა

 • პროფესორი
 • მედიცინის დოქტორი  – სამეცნიერო ხარისხი „შინაგანი მედიცინა“
 • პედაგოგი – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სერტიფიკატი
 • მენეჯერი – ჯანდაცვისა და ხარისხის კონტროლის მენეჯერი. საქ. სოც. დაზღვევის ერთ. სახ. ფონდის სერტიფიკატი, Certificate in marketing leader
 • ექიმი ექსპერტი
 • თერაპევტი – სახელმწიფო სერტიფიკატი „შინაგანი მედიცინა“
 • ოჯახის ექიმი – სახელმწიფო სერტიფიკატი „საოჯახო მედიცინა“

განათლება და სპეციალიზაცია 

 • ტრეინინგი – 2019წ. ,,მასწავლებელთა ტრენინგ პროგრამა’’. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი).
 • ტრეინინგი –  2017წ. „ჯანდაცვის მენეჯმენტი’’.  სასწავლო ცენტრი შპს “VIP Intellect Group”
 • ტრეინინგი –  2016წ. „ექიმებს შორის C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის ამღლება”. „ღია საზოგადოება საქართველო’’  და ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი
 • ტრეინინგი –  2015წ. „სპირომეტრია პრაქტიკოსი ექიმებისთვის”. სპირომეტრიის ევროპული სკოლა
 • ტრეინინგი –  2011წ. „საქართველოს სადაზღვევო სისტემა“.  საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტი
 • სხვადასხვა ტრეინინგი და კვალიფიკაცია სერტიფიკატებით
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი (წითელი დიპლომი N HB 067014)
 • ქ.თბილისის N 67 საშუალო სკოლა (სრული ზოგადი განათლების წარჩინების ატესტატი)

სამუშაო გამოცდილება:

მენეჯერი

 • საერთაშორისო კლინიკა ,,სილკ მედიკალ’’ – მთავარი ექიმი. 2022წ. – დღემდე
 • კლინიკა ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ – დირექტორი. 2017წ. – 2022წ.
 • მრავალპროფილიანი სასწავლო ცენტრი შპს “VIP Intellect Group”- ტრენერი. 2017წ. – დღემდე
 • ჯანდაცვის მენეჯმენტის აკრედიტირებული პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი
 • ,,სამედიცინო ცენტრი იუნონა’’ – დირექტორის მოადგილე, ხარისხის კონტროლის სამსახურის ხელმძღვანელი. 2017წ. – 2018წ.წ.
 • სადაზღვევო კომპანია ”იმედი L” – პირველადი ჯანდაცვის და პროვაიდერთა ქსელის მართვის განყოფილება. პერსონალური ექიმი. რისკის მართვის, ხარისხის და მიზანშეწონილობის კონტროლი.  2009-2017წ.წ.
 • სს „მკურნალი 99“ – ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე –1999–2009წ.წ.
 • საქ. სოც. დაზღვევის ერთ. სახ. ფონდი – ქ. თბილისის მთავარი სამედიცინო ექსპერტი – 2001–2008წ.წ. სამედიცინო  სოც. ექსპერტიზის  ბიუროს თავმჯდომარე
 • ჯანმრთელობის დაცვის საქალაქო სამსახური – სამედიცინო დახმარების კოორდინაციის და ხარისხის კონტროლის სამმართველო. მთავარი სპეციალისტი – 1989 – 2008წ. წ.
 • ავერსის კლინიკა – ადმინისტრატორი, უსგ (უწყვეტი სამედიცინო განათლება) პროექტი – 2008– 2009წ. წ.

კლინიკური პრაქტიკა 

ექიმი თერაპევტი – ოჯახის ექიმი – 1989 წლიდან – დღემდე

 • საერთაშორისო კლინიკა ,,სილკ მედიკალ’’
 • კლინიკა ,,პრემიუმ მედსერვისი’’
 • შპს ,,გერმანული კლინიკა’’
 • ,,სამედიცინო ცენტრი იუნონა’’
 • ,,მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო’’ კლინიკა
 • კლინიკა ,,ევექსი’’
 • ,,ნეოკლინიკა’’
 • სს „მკურნალი 99“ (მოზრდილთა პოლიკლინიკა N15)

სამეცნიერო -პედაგოგიური გამოცდილება

 • თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • მრავალპროფილიანი სასწავლო ცენტრი შპს “VIP Intellect Group”- ტრენერი
 • საზოგადოებრივი ინტერნეტ გვერდი- ,,ჯანმრთელობა ანა ექიმთან ერთად’’- Page ID 950921458373063
 • 60 –მდე სამეცნიერო ნაშრომი და სტატია
 • სკოლა–კონფერენციებზე მონაწილეობა მომხსენებლის თუ მსმენელის სტატუსით
 • სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი ექიმებისთვის ,,საექიმო პრაქტიკა“ ISSN 1987-5665 – ხელმძღვანელი –2008– 2009წ. წ.
 • მეცნ. აკადემიის ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი –1999– 2006წ. წ.
 • სსგ. ბაქტერიოფაგი –1990– 1992წ. წ.

სამეცნიერო შრომები

სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი ექიმებისთვის ,,საექიმო პრაქტიკა».ISSN 1987-5665.
1. სიმპატიკური ოფთალმია
2. ,,საქართველოს კანონი სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შესახებ”- განხილვა
3. კლინიკური კვლევები
4. კლინიკური შემთხვევა ანალიზი
5. საექიმო შემთხვევა
6. ,,საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ”- განხილვა
7. ,,საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”- განხილვა
8. შაქრიანი დიაბეტის დეფინაცია და კლასიფიკაცია
9. ,,საქართველოს კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ”- განხილვა
10. სარწმუნო ინფორმაცია და მისი მნიშვნელობა საექიმო პრაქტიკაში
11. წყლულოვანი დაავადება
დისერტაცია 14.00.05. (2004-2005წწ). (სამეცნიერო ხელმძღვანელები: აკად. ნ.ტატიშვილი, პროფ. ყ.ფაღავა)
12. მოზარდებში საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებების სიხშირე, ხელშემწყობი ფაქტორები, პროფილაქტიკის გზები და კლინიკური მიმდინარეობის თავისებურებები
საქართველოს სამედიცინო მოამბე (2001-2004წწ) (თანაავტორები: აკად. ნ.ტატიშვილი, პროფ. ყ.ფაღავა)
13. გასტროენტერალური დაავადებები მოზარდებში
14. ფენოვინის გამოყენება საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებებისას მოზარდებში
15. მოზარდებში საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებებიკვებითი დეფიციტის დროს
16. კვებითი ჩვევები და კუჭნაწლავის ტრაქტის დაავადებების სიხშირე მოზარდთა ასაკში
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციისკონფერენციის მასალები (1998-1999წწ)
17. მოზარდებში კვებითი ჩვევები და ამებიაზით დაავადების სიხშირე
18. ბიოპრეპარატ Floradophilus -ის ეფექტი ნაწლავებში მიკროეკოლოგიის დარღვევის პროფილაქტიკასა და მკურნალობაში
19. პრეპარატ აქვაგენის გავლენა მიკროცირკულაციის მაჩვენებელზე მოდელირებული მწვავე სტაფილოკოკური სეფსისის დროს
სამეცნიერო კონფერენციების მოხსენებათა მასალის კრებული (1986-1989წწ)
20. პერიფერიული თეთრი სისხლის ცვლილებები მაიონიზებელი გამოსხივების მცირე დოზების ქრონიკული ზემოქმედების დროს ასაკოვან ასპექტში
21. წითელი და თეთრი სისხლის ფორმულის რაოდენობრივი და თვისობრივი ცვლილებები მოდელირებული სტაფილოკოკური სეფსისის დროს
22. ქ.თბილისის სამედიცინო რადიოლოგთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა დროებითი შრომის უუნარობის ფურცლების ანალიზის მიხედვით 1985-86 წლებში
23. მიკროცირკულაციის მდგომარეობა მწვავე სტაფილოკოკური სეფსისის დროს
საქართველოს სამედიცინო მოამბე (2001-2004წწ) (თანაავტორები: აკად. ნ.ტატიშვილი, პროფ. ყ.ფაღავა)
24. გასტროენტერალური დაავადებები მოზარდებში
25. ფენოვინის გამოყენება საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებებისას მოზარდებში
26. მოზარდებში საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებებიკვებითი დეფიციტის დროს
27. კვებითი ჩვევები და კუჭნაწლავის ტრაქტის დაავადებების სიხშირე მოზარდთა ასაკში
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციისკონფერენციის მასალები (1998-1999წწ)
28. მოზარდებში კვებითი ჩვევები და ამებიაზით დაავადების სიხშირე
29. ბიოპრეპარატ Floradophilus -ის ეფექტი ნაწლავებში მიკროეკოლოგიის დარღვევის პროფილაქტიკასა და მკურნალობაში
30. პრეპარატ აქვაგენის გავლენა მიკროცირკულაციის მაჩვენებელზე მოდელირებული მწვავე სტაფილოკოკური სეფსისის დროს
სამეცნიერო კონფერენციების მოხსენებათა მასალის კრებული (1986-1989წწ)
31. პერიფერიული თეთრი სისხლის ცვლილებები მაიონიზებელი გამოსხივების მცირე დოზების ქრონიკული ზემოქმედების დროს ასაკოვან ასპექტში
32. წითელი და თეთრი სისხლის ფორმულის რაოდენობრივი და თვისობრივი ცვლილებები მოდელირებული სტაფილოკოკური სეფსისის დროს
33. ქ.თბილისის სამედიცინო რადიოლოგთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა დროებითი შრომის უუნარობის ფურცლების ანალიზის მიხედვით 1985-86 წლებში
34. მიკროცირკულაციის მდგომარეობა მწვავე სტაფილოკოკური სეფსისის დროს

Photoes

Video

წამყვანი ექსპერტები

Previous
Next
Previous
Next

დანიშნეთ შეხვედრა სპეციალისტთან სანახავად  Შეხვედრის დანიშვნა

  შეავსეთ თქვენი ინფორმაცია და ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.
  [cf7form cf7key="popap-zapisi-na-prijom"]
  აირჩიეთ სპეციალისტი
  სხვიტარიძე ანა
  ეპიდემიოლოგი
  იურკინასი ქსენია
  თერაპევტი
  ირკალიევი ალბერტ
  მეან-გინეკოლოგი
  სევოსტიანოვა ოქსანა
  ენდოკრინოლოგი
  კნიაზევა ნატალია
  მეან-გინეკოლოგი
  მელაძე ციცინო
  მეან-გინეკოლოგი
  გრიბანოვა ნინა
  ენდოკრინოლოგი
  სივოლობოვი ალექსანდრე
  ვაქცინაციის სპეციალისტი
  ქათამაძე კახაბერ
  ორთოპედი ტრავმატოლოგი
  შაპორევა პოლინა
  დერმატოვენეროლოგი
  აგაპოვა ეკატერინა
  ნევროლოგი
  დონაძე ნინო
  ინფექციონისტი
  გეგეშიძე ლიკა
  ულტრაბგერითი ექიმი
  სოზიაშვილი, თემურ
  უროლოგი-ანდროლოგი
  გელაშვილი ნინო
  ულტრაბგერითი ექიმი
  მამაცაშვილი მარიამ
  ულტრაბგერითი ექიმი
  ჩიგოგიძე ეკატერინე
  ოტორინოლარინგოლოგი
  ქარქაშიძე ანი
  მეან-გინეკოლოგი
  ნადირაძე ვლადიმერ
  მამოლოგი
  ატაჩუკი ტატიანა
  პედიატრი
  ზოტკინა კირა
  თერაპევტი
  გოგიჩაიშვილი ნანა
  გასტროენტეროლოგი
  ჯიჯავაძე ვერონიკა
  ქირურგი
  შენგელია ნატო
  მეან-გინეკოლოგი
  ღვალაძე ნინო
  ენდოკრინოლოგი
  ხუსკივაძე ალექსანდრე
  ონკოროლოგი
  შუბითიძე ნანა
  მეან-გინეკოლოგი
  ქვარაია ანა
  დიეტოლოგი
  ანტიპოვა ეკატერინა
  ემბრიოლოგი
  სუზდალევი ვლადიმირი
  რეაბილიტოლოგი
  ჩიტაძე თეა
  კარდიოლოგი
  ვორონიჩ ნატალია
  ემბრიოლოგი
  თოლორდავა დარეჯან
  ფსიქოლოგი   ღილაკზე დაჭერით თქვენ ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების დამუშავება და თანახმა ვარ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

   მოითხოვეთ გამოძახება

   შეავსეთ თქვენი ინფორმაცია და ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.    ღილაკზე დაჭერით თქვენ ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების დამუშავება და თანახმა ვარ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა